29 de desembre 2013

06 de desembre 2013

Nova guia coeducació


Un document força interessant per al professorat per treballar aquest tema, que com ja sabeu forma part d'uns dels Projectes d'Innovació dels nostre centre, ja consolidad.
01 de desembre 2013

Subratllat amb dos colors (pràctica)

Heu vist en una altra entrada la tècnica del subratllat amb dos colors, segur que el vostre professor/a ja us ho ha ensenyat a fer, ara us toca a vosaltres practicar.

En el següent enllaç ho podeu fer, però atenció, aquí no practicareu el subratllat amb dos colors.

Aquí teniu un exercici de modelatge i després a "practica" uns altres que podeu fer sols i autocorregir-los.


Ja els heu fet. Molt bé!

Ara és el moment de practicar la tècnica del subratllat amb dos colors.
Copieu el text a un document i feu-ho. Sabeu molt bé quines són les paraules que calia assenyalar, ara classifiqueu les en "clau" i "secundàries"

RECORDEU: Subratllar amb dos colors us servirà per després poder realitzar esquemes , NO subratlleu frases, només paraules

Subratllat amb dos colors: paraules clau i paraules secundàries


Una bona manera d'ensenyar l'alumnat a cercar les paraules claus i les secundàries seria la tècnica del subratllat amb dos colors.

Mitjançant aquest sistema les paraules clau tindrien un color i les secundàries un altre.


Avantatges d'utilitzar dos colors:

 • Distingir entre paraules clau i paraules secundàries.
 • Ens serveix per després poder fer un esquema del tema.
 • Evitem que l'alumne subratlle frases.
 • Desenvolupa la memòria visual del text que treballem.

Com ho practiquem:

 • lectura individual silenciosa, seguida de lectura del professor donant èmfasi a les paraules claus i secundàries.
 • Acordar el codi, paraules clau d'un color i secundàries d'un altre
 • Indicar quants paraules hi ha a cada paràgraf de principals i secundàries.
 • El professor/a fa un modelatge amb el primer paràgraf.
 • El professor/a diu quantes paraules de cada classe hi ha a cada paràgraf.
 • L'alumnat treballa sol.
 • Correcció a la pissarra, amb els comentaris que es consideren oportuns i analitzant les diferències d'opinió.